Fastigheter

Hyresvärd med kunskap

RSA-gruppen har en stor kunskaps- och erfarenhetsbank när det gäller fastigheter, byggnation och underhåll. Därför har det varit naturligt för oss att satsa på visst ägande av kontors-, industri- och lagerfastigheter i Malmö och dess närområde.

Våra fastigheter och tomter finns i attraktiva och lättillgängliga lägen och förvaltas med stor omsorg, både när det gäller fastigheternas underhåll och relationerna till våra hyresgäster.

Information och kontakt

Är du på jakt efter effektiva lokaler, mark att själv bygga på – eller vill du sälja fastighet eller tomtmark? Kontakta VD Stefan Rosengren direkt stefan@rsa-elodata.se eller ring oss på 010-209 30 50.

Felanmälan

Kontakta oss på felanmalan@rsa-fastigheter.se eller ring oss på 010-209 30 50.

Stekelgatan 20

LägeFastigheten ligger på Nya Valdemarsro med snabb access till Inre Ringvägen. Fastigheten rymmer RSA-gruppens huvudkontor och lager.
Kontor1 248 kvm
Lager762 kvm
Tomt3 480 kvm
StatusFULLT UTHYRD

Stekelgatan 18

LägeFastigheten ligger på Nya Valdemarsro, öster om Malmö centrum. Närhet till Inre Ringvägen och påfart till E22 ger god åtkomlighet och minskad transporttid mot Malmö, Lund, Helsingborg respektive Trelleborg och vidare mot Köpenhamn.
Tomt4 077 kvm
StatusByggstart 2021. Fastigheten kommer att rymma kontor. LEDIGA LOKALER TILLGÄNGLIGA

Arlövsvägen 2

LägeFastigheten ligger parallellt med Västkustvägen, i absolut närhet till Inre Ringvägen samt E22. Västkustvägen ansluter till E6 mot Helsingborg.
Kontor434 kvm
Lager221 kvm
Tomt2 784 kvm
StatusFULLT UTHYRD

Gnejsvägen 16 A

LägeFastigheten belägen på Gastelyckans industriområde, nära väg E22 och ringled runt Lund mot E6.
Kontor160 kvm
Verkstad och lager70 kvm
Tomt1 350 kvm. Delar tomt med Gnejsvägen 16 B.
StatusFULLT UTHYRD

Gnejsvägen 16 B

LägeFastigheten belägen på Gastelyckans industriområde, nära väg E22 och ringled runt Lund mot E6.
Verkstad och lager380 kvm
Tomt1 350 kvm. Delar tomt med Gnejsvägen 16 A.
StatusFULLT UTHYRD

Kalkstensvägen 4

LägeFastigheten belägen på Gastelyckans industriområde, nära väg E22 och ringled runt Lund mot E6.
Kontor280 kvm
Verkstad och lager855 kvm
Tomt7 845 kvm
StatusFULLT UTHYRD

Kalkstensvägen 10

LägeFastigheten belägen på Gastelyckans industriområde, nära väg E22 och ringled runt Lund mot E6.
Kontor120 kvm
Verkstad och lager465 kvm
Tomt1 766 kvm
StatusFULLT UTHYRD

Spånvägen 21

LägeIndustriområde öster om centralorten Staffanstorp med anslutning till väg E22 via väg 108 och med väg 11 mot Malmö.
Tomt4 459 kvm
StatusByggstart 2021, kontor samt lager & verkstad.
TILLGÅNG PÅ LOKALER FINNS

Lastvägen 7A

LägeIndustriområde väster om centralorten Trelleborg med nära anslutning till väg E6/E22 via Hedvägen.
Kontor1 134 kvm
TomtTotal yta 5 973 kvm
StatusFULLT UTHYRD

Lastvägen 7B

LägeIndustriområde väster om centralorten Trelleborg med nära anslutning till väg E6/E22 via Hedvägen.
TomtTotal yta 5 973 kvm
StatusLedig mark med byggrätt om 3 065 kvm
MARKTILLGÅNG FINNS

Våra verksamheter inom RSA-gruppen: