Akademiska Hus – Campus Alnarp

Akademiska hus satsar på grön teknik på Campus Alnarp – med RSA-gruppen som elpartner.

Campus Alnarp står inför en del utmaningar framöver, när det gäller energisatsningar och ny teknik. De satsar just nu bland annat på en geoenergianläggning som en del i hållbarhetsarbetet. Byggnadernas energibehov ska minskas och armaturer och ljuskällor ska bytas ut. Lasse Lindvall är den elektriker vid RSA som känner till husen bäst, vilket sparar tid för beställaren.

I Alnarp vet alla att elektrikern Lasse Lindvall är och jobbar i en byggnad, när de ser RSA-bussen stå utanför. Det uppskattas att man ser var RSA är och arbetar just för dagen och det är inga problem att ställa bussen precis utanför dörren. Lasse är ”hus-elektriker” vid Campus Alnarp för beställaren Akademiska Hus och han känner till de flesta vrår i de många byggnaderna. Han har arbetat vid RSA-gruppen i ett år men har en lång karriär bakom sig som elektriker i Alnarp.

”Jag bytte helt enkelt till en snyggare tröja och fortsatte jobba, när jag började som elektriker vid RSA-gruppen!”

Campus Alnarp och Alnarpsparken ligger mellan Malmö och Lund och är en vacker kulturhistorisk miljö och en grönskande oas, både för studenter, personal och besökare. Akademiska Hus fastighetsbestånd i Alnarp består av fler än 100 byggnader i varierande storlek och i varierande ålder och den största hyresgästen på området är Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Lasse ser miljön i Alnarp som en av de stora fördelarna med jobbet:

”Det är en fantastisk arbetsmiljö här! Alnarpsparken är vacker och många av husen är från 1800-talet, vilket så klart är en utmaning när det gäller att hålla el och ledningar i skick.”

Magnus Carlson är ansvarig Tekniskförvaltare vid Akademiska Hus i Alnarp och även han har en gedigen bakgrund här. Sedan 1989 har han arbetat på Campus, från och till i olika arbetsroller. Han har bara gott att säga om ”sin” RSA-elektriker:

”Att ha RSA på plats har fungerat smidigt, men det beror egentligen mest på Lasse! Han är så självgående här och att ha en och samma kontakt sparar oss mycket tid och energi.”

Magnus berättar att de står inför en del spännande utmaningar framöver, när det gäller energisatsningar och ny teknik. De satsar just nu bland annat på en geoenergianläggning som en del i hållbarhetsarbetet. Byggnadernas energibehov ska minskas och armaturer och ljuskällor ska bytas ut. Han beskriver hur det gamla och nya möts på Campus Alnarp:

”Utmaningen är att bevara så mycket som möjligt i de äldre byggnaderna men samtidigt göra det till ett modernt campus för studenter, lärare och andra hyresgäster. Med all ny teknik som krävs.”